A community of manufacturing and service businesses located on Serkam Industrial Park, Melaka. The Melaka Halal Hub was officially launched on 21st June 2010 by Datuk Seri Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, Chief Minister of the state of Malacca. Initiative by the Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka (PKNM), thus a company - HPA Industries Sdn. Bhd. is an anchor with various Small Medium Entrepreneur (SME) - Vendor players. It can accessible via the Melaka-Muar Highway (Lebuh AMJ) toward Muar. The Melaka Halal Hub site covers an area of 134.68 acres.

Visitors

Kursus "Pengurusan Keselamatan Dalam Sektor Industri Kecil Sederhana (IKS)


Dewan Melaka Halal Hub, 17 Jun 2010.
Satu kursus telah diadakan kepada usahawan -usahawan Melaka Halal Hub dengan bertajuk "Pengurusan Keselamatan Dalam Sektor Industri Kecil Sederhana (IKS)". Seramai 35 orang peserta mengikuti kursus ini yang dianjurkan oleh Malaysia Occupational Safety & Health (MOSHPA), Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) dan HPA Melaka Halal Hub.

For inquiry / Untuk pertanyaan

Lot 125, Anchor Building, Melaka Halal Hub, Serkam, Malacca Tel : 06 - 2635200 Fax : 06 - 2636100 email : melakahalalhub@gmail.com : melakahalalhub@yahoo.com