A community of manufacturing and service businesses located on Serkam Industrial Park, Melaka. The Melaka Halal Hub was officially launched on 21st June 2010 by Datuk Seri Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, Chief Minister of the state of Malacca. Initiative by the Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka (PKNM), thus a company - HPA Industries Sdn. Bhd. is an anchor with various Small Medium Entrepreneur (SME) - Vendor players. It can accessible via the Melaka-Muar Highway (Lebuh AMJ) toward Muar. The Melaka Halal Hub site covers an area of 134.68 acres.

Visitors

MAHA 2010


Alhamdullilah, HPA Industries Sdn. Bhd. telah menyertai pameran MAHA 2010 bertempat di Dataran MAEPS, Serdang, Selangor yang berlangsung selama 10 hari dari 25hb November - 5hb Disember 2010. Di sini, HPA bukan sahaja diperkenalkan melalui syarikat persendirian malah hasil kerjasama dari pelbagai badan pertubuhan kerajaan banyak membantu terutamanya dalam pembangunan produk bummiputra. Antara pihak yang terlibat adalah seperti MITI, FAMA, Kerajaan Negeri Melaka iaitu mewakili PKNM dan Kerajaan Negeri Perlis. Produk HPA dipamerkan di tapak Argobazzar malah Rumah - Rumah Negeri seperti Perlis dan Melaka. Dengan berkonsepkan Perubatan JAWI, pengunjung dapat menerima rawatan dan Diagnosis yang diadakan sepanjang pameran berlangsung.

For inquiry / Untuk pertanyaan

Lot 125, Anchor Building, Melaka Halal Hub, Serkam, Malacca Tel : 06 - 2635200 Fax : 06 - 2636100 email : melakahalalhub@gmail.com : melakahalalhub@yahoo.com